Professionele politiek

Zoals bij elk vak hoort bij politiek ook een gereedschapskist. Onze trainingen gaan daarover. Onze trainingen zijn geen teambuildingstrainingen, hoewel het als bijeffect kan optreden. De trainingen zijn exclusief: Er worden geen anderen van buiten uw team toegelaten. De trainingen zijn zeer praktisch van opzet en leveren real-world handvaten om uw effectiviteit te vergroten. Kies uit 3 soorten trainingen:

 • Voorbereiding en uitvoering
 • Praktisch gereedschap
 • Maatwerk

Trainingsaanbod

Winnen - Voorbereiding en uitvoering

Deze training is voor starters in de politiek en besturen van politieke partijen. U leert wat het betekent om in de gemeenteraad of in de provinciale staten gekozen te worden en de weg ernaartoe.


Dagdeel 1:

 • Campagne!
 • Voorbereiding: middelen
 • Hoe maak ik een campagneteam?
 • Vrijwilligers
 • Pers
 • Uitvoering: checklists
 • Waar besteed ik tijd aan?
 • Waaraan niet?


Dagdeel 2

 • Voorbereiding: de vergaderorde
 • De eigen agenda
 • Verschil oppositie - coalitie
 • Onderhandelen
 • Uitvoering: de politieke arena 
 • Debat
 • Communicatie


"Winnen doe je met z'n allen" - Johan Cruijff

Organiseer je fractie - Praktisch gereedschap

Deze training is erop gericht uw politiek gereedschap- te leren kennen en gebruiken. De training is ontwikkeld door ervaren politici. De training is bestemd voor raads- en Statenfracties.

Het programma bestaat uit 4 dagdelen, die niet alle 4 achterelkaar kunnen worden doorlopen. De training levert voor de deelnemers een reader met hun persoonlijke doelen en taken en een scorecard om de prestaties bij te houden.

Dagdeel 1: 

 • Doelen bepalen (verschil oppositie en deelname coalitie)
 • Wanneer zijn we effectief?
 • Cases uit de praktijk
 • Van los zand naar geoliede machine
 • Informele gereedschappen
 • Werkverdeling, wie doet wat?
 • Eindproducten opleveren


Dagdeel 2: 

 • Formele Gereedschappen
 • Wat heb ik?
 • Wat kan ik?
 • Stappenplannen naar resultaat
 • Wanneer is het moment?
 • Input eindproduct dagdeel 1
 • Heb ik nog iemand nodig?
 • Eindproducten opleveren


Dagdeel 3:

 • Lange termijnagenda
 • Begroting en Jaarrekening
 • Hoe gebruik ik de dagdeel 1 eindproducten?
 • Korte termijnagenda
 • Cases uit de praktijk, 
 • Actualiteit
 • Waar kan ik op inspelen om te winnen? Wat niet?
 • Eindproducten  


Dagdeel 4:
Eindproducten van vorige dagdelen inzetten in 3 bestaande cases.

"Wat heb je nou liever? Eén goed 11-tal of 11 goede 1-tallen?" - Johan Cruijff

Maatwerk

Combineer de onderwerpen uit de andere 2 trainingen in een op maat gemaakt programma voor uw fractie. 

Aan de hand van de eindproducten van "Praktisch gereedschap" kan dieper ingegaan worden op de rollen in de fractie. Geen organogram, maar een lijst met taakstellingen per fractielid.  

De scorecards en evaluatiekaarten van de fractie en per fractielid zorgen voor aanscherping en bijstelling.

Cursisten krijgen inzicht in het belang van de 6 stappen naar succes:

 1. Doelen
 2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid
 3. Onderlinge communicatie
 4. Respect
 5. Flexibiliteit
 6. Initiatief


"Wie morgen een berg wil verzetten begint vandaag met stenen tillen." - Afrikaans spreekwoord


Kosten

De kosten van de cursussen worden door de gemeente betaald volgens het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden. Een dagdeel van 3,5 uur is 500,- euro exclusief BTW. De standaardprogramma's hebben een maximum van 8 deelnemers. Maatwerkprogramma wordt verrekend in dagdelen.

Uw trainer

Willem Joustra kwam "per ongeluk" in de politiek, maar voelde zich nooit politicus. Met een onderwijsachtergrond in natuur- en scheikunde  vanaf 1992 kwam hij in de IT terecht waar hij van 1996 tot en met 2018 in werkte. Door zijn benadering van politiek op de wijze van procestechnologie en programmering maakt hij het politieke bedrijf meetbaar en regelbaar.