Voorbereiding van controle

In de fase waarin u uw controle taak voorbereid zijn er verschillende aspecten die vragen om gegevensverwerkings expertise. Deze expertise levert Fundament services waarbij de procedure reproduceerbaar gerapporteerd wordt. U krijgt antwoorden, met bewijs:

ICT expertise

De kwaliteit van de AO/IB is gedeeltelijk afhankelijk van het ICT systeem. EDP auditing vereist inzicht in de de inrichting van vaak meerdere systemen om de risico's van datawijzigingen te ontdekken. Fundamentservices ontrafelt datastromen en transacties voor u.

Branche analyse

Cijferanalyses maken inzichtelijk of de huishouding verklaarbare of onverklaarbare afwijkingen kent. Fundamentservices helpt met de statistieken van overheden en onafhankelijke onderzoeken om uw onderzoeksobject beoordeelbaar te maken.

Wet- en regelegeving

Branchespecifieke wet- en regelegeving kan sterke invloed uitoefenen op waarderingen en prognoses. Fundamentservices helpt bij calculaties van de ontstane situaties aan de hand van risicoanalyse van de wijzigingen.