Fundament voor besluiten

Elk besluit is een keuze uit de opties die voortvloeien uit beschikbare informatie. Dit informatietijdperk kent een enorm aanbod aan data. In plaats van afgaan op onderbuikgevoel is kennis van de feiten een stevige steun in de rug voor uw besluiten. Onze adviesdienst zoekt de gegevens die u nodig heeft voor uw besluit. Dan weet u hoe het zit, en dan bent u overtuigender. Zo werkt onze advisering: We zoeken antwoorden op uw vragen en maken de feiten inzichtelijk.

Data analyse en Rapportage

Met data analyse van uw gemeente maakt Fundament services heldere rapporten. Met zo'n rapport is uw beleid gefundeerd op de werkelijke situatie waar uw organisatie zich in bevind. De cijfers zijn uw fundament. Dit zijn enkele voorbeelden van dergelijke beleidsterreinen.

Diftar doorrekening

Wat gaan inwoners merken van de invoering van diftar? Een rapport op basis van externe en interne gegevens kan inzicht geven in de gevolgen

Dashboards

Inzicht in de prestaties van uw organisatie voorkomt verrassingen. Laat uw dashboard ontwerpen zodat u weet of uw vluchtplan haar doel bereikt.

Gemeentefonds

Vergelijk de gemeentefonds uitkering per hoofd van de bevolking met andere gemeentes. Hoe goed doet u het? Zijn de lasten in de gemeenschappelijke regelingen eerlijk verdeeld?

Woningmarkt

Wordt uw woonbeleid geschreven door de corporaties? Wat is de markt buiten die corporaties? Wat moet er in uw bouwplannen? FundamentServices maakt een overzicht van hoe uw inwoners wonen.

Energietransitie

Welk beleid heeft u? Welk resultaat hoort daarbij? Hoe maakt u dat meetbaar? Wat kan u er aan meten? 

Ander onderwerp?

Geen probleem. Als er (Big)data  van is maken wij de reports die u het overzicht geven.

Meer weten?

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.