Management

en Beleid

Finance, Data analyse en PresentatiesHelp de controller

Is uw controller tijd kwijt met boekhoudkundige taken die veel tijd kosten? Laat ons de controller helpen. Een assistent controller loopt de boeken na, zoekt de grondslagen voor bestedingen en maakt de tijd die nodig is voor beoordeling van gegevens vrij voor uw controller. 

Beleid buiten de box

Maakt u beleid aan de hand van wat anderen u voorschotelen? Kunt u kritische vragen stellen? Door big data onderzoek kunnen wij de jaarrekeningen, demografische gegevens en gegevens over de fysieke omgeving koppelen. Daarmee heeft u een fundament voor uw besluiten.

Training

Ambachtelijk professioneel politiek vakwerk. Komt niet aanwaaien. Is geen "mindset". Kent teveel aspecten om het alleen te kunnen.

Maar is oefenen. Met een persoonlijk trainingsschema, gericht op succes.

Dwarse denkers

Een presentatie waar nog lang over wordt nagepraat? Dat kan. Boek een spreker die buiten uw comfortzone een uitdagend inzicht presenteert.


Wat kan Fundament Services toevoegen

We hebben allemaal onze sterke kanten. Voor Fundament zijn dat Finance, Data analyse en Overheid. Neem contact op om te kijken hoe Fundament Services je kan helpen.

Klanten

Onze diensten zijn bestemd voor overheden, politieke organisaties, Raadsfracties, Statenfracties en NGO's. Voor bestuurders bij (semi-)overheid is een onafhankelijke blik van buiten zeer waardevol. Fundament maakt de onderbouwing voor beleid. 

Cijfers, statistiek en feiten

Hoe weet u wat u weet? Durft u uw overtuiging te toetsen? Welke resultaten bereikt u met uw bestedingen? Fundament Services analyseert (Big) Data. U krijgt antwoorden. 

Advies

"Goede raad is duur" is een oud Nederlands gezegde. Geen raad is nog veel duurder. Goede leiders hebben adviseurs die elkaar tegenspreken. Fundament Services zoekt cijfers in de grote hoeveelheid beschikbare data. Daarmee kunt u de woorden van uw adviseurs afwegen. Een stevig fundament voor uw beslissingen.